دومین شفاخانه 20 بستر تداوی معتادین مردانه با حضور مقام های محلی دایکندی در نیلی مرکز این ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرد شد.
مسئولان در اداره محلی دایکندی می گویند، تا پایان ربع دوم سال مالی 1400 حدود 14 درصد بودجه انکشافی این ولایت به مصرف رسیده است.
 عبدل علی 28 ساله را بعد از ظهر امروز به دور از مکان آبایی اش در قریه دشت مرکز ولایت دایکندی به خاک سپردند. او…
اعضای شبکه جامعه مدنی ولایت دایکندی طی نشست خبری که به مناسبت اوضاع امنیتی در ولایت دایکندی دایر نموده بود، از حکومت افغانستان خواستند تا…
صدها باشنده مرکز ولایت دایکندی طی محفلی حمایت شان را از نظام جمهوریت، اداره محلی و نیروهای امنیتی و دفاعی اعلان کردند.
مسئولان صحی در بامیان می‌گویند که تشکیل شفاخانه 20 بستر درمان کوید-19 این ولایت به 40 بستر افزایش یافته است. ایوب ناصری، رئیس صحت عامه…
مل پاسوال باقر مرتضوی قوماندان جدید امنیه ولایت دایکندی امروز با حضور مقام های محلی و شماری ازبزرگان این ولایت معرفی و رسما کارش را…
انور رحمتی، والی بامیان می‎‌گوید که یک شورای سرتاسری ایجاد می‌شود که از طریق آن نیروهای امنیتی و دفاعی مورد حمایت عملی و نظری قرار…
اعضای شورای ولایتی دایکندی می گویند، با آنکه چند روز از آواره شدن باشندگان ولسوالی پاتو دایکندی می‏گذرد، اما اداره محلی دایکندی تا اکنون اقدامات…
ده ها آواره و بیجا شده ناشی از جنگ های جاری ولسوالی پاتو دایکندی صبح امروز(30جوزا) مقابل دروازه‏ی مقام ولایت دایکندی تجمع نموده و خواهان…
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران