قیس خان وکیلی، نماینده مردم بامیان در مجلس سنا می‌گوید که طرف‌دار ملیشه‌سازی و ایجاد گروه‌های خودسر به هیچ صورت نمی‌باشد. او گفت که با…
«انجمن عالی نویسندگان» به ابتکار ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان و با شعار «رسالت قلم» بعداز ظهر روز، پنج‌شنبه، هفدهم سرطان در محفلی با حضور…
جوانان، فرهنگیان و رسانه های دایکندی طی گردهمایی حمایت شان را ازپروسه صلح اعلام نمودند.
نقطه نقطه کشور به لحاظ امنیتی، در شرایط حساسی قرار دارد. به این منظور تغییر و تبدیل‌ها در راس نهادهای امنیتی این روزها یک امر…
دومین شفاخانه 20 بستر تداوی معتادین مردانه با حضور مقام های محلی دایکندی در نیلی مرکز این ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرد شد.
مسئولان در اداره محلی دایکندی می گویند، تا پایان ربع دوم سال مالی 1400 حدود 14 درصد بودجه انکشافی این ولایت به مصرف رسیده است.
 عبدل علی 28 ساله را بعد از ظهر امروز به دور از مکان آبایی اش در قریه دشت مرکز ولایت دایکندی به خاک سپردند. او…
اعضای شبکه جامعه مدنی ولایت دایکندی طی نشست خبری که به مناسبت اوضاع امنیتی در ولایت دایکندی دایر نموده بود، از حکومت افغانستان خواستند تا…
صدها باشنده مرکز ولایت دایکندی طی محفلی حمایت شان را از نظام جمهوریت، اداره محلی و نیروهای امنیتی و دفاعی اعلان کردند.
مسئولان صحی در بامیان می‌گویند که تشکیل شفاخانه 20 بستر درمان کوید-19 این ولایت به 40 بستر افزایش یافته است. ایوب ناصری، رئیس صحت عامه…
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران