درباره ما

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

راديو نسيم يك راديو آزاد ، مستقل و غير وابسته به سازمان ها و يا احزاب سياسي مي باشد كه بعد از كسب جواز رسمي از وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و همچنان جواز فركانسي از وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي در شهر نيلي مركز ولايت دايكندي و مرکز ولایت بامیان با سرمايه گذاري شخصي آغاز به نشرات كرده است. راديو نسيم افتخار دارد بخش اعظم مركز ولايت و مناطقي از ولسوالي هاي شهرستان ،ميرامور ،اشترلي ، خدير و گيزاب را با جمعيت 700  هزار  نفر را تحت پوشش دارد.
سياست راديو نسيم به سه اصل بي طرفي ، انصاف و توازن بنا گرديده است تا بتواند به عنوان يك رسانه مفيد در جامعه فعاليت نمايد.
ديدگاه:
راديو نسيم ، رسانه اي است شنيداري ، مرجع ، معتبر قابل اعتماد ، جذاب ، پيشگام و موج آفرين در حوزه هاي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي متكي بر اصول دموكراسي، ارزش هاي اخلاقي ژورناليستي.
ماموريت:
تحقيق ، طراحي ، برنامه ريزي و توليد برنامه با محوريت آگاهي دهي ، آموزشي و سرگرمي در حوزه هاي مختلف مرتبط به جامعه و متناسب با نيازهاي شهروندان در چارچوب خط مشي و سياست هاي مصوب سازماني همچنان در راستاي استراتژي ملي انكشافي افغانستان.
ارزش ها:
محو تبعيضات قومي ، لساني ، منطقه اي و مذهبي در جامعه و توليد برنامه ها بر سه اصل اطلاع رساني ، آموزش و سرگرمي كه جز حقوق اساسي شهروندان محسوب ميگردد.
تلاش براي انكشاف فكري و فرهنگي شهروندان تلاش براي انكشاف فكري و فرهنگي شهروندان و نهادينه كردن دموكراسي در جامعه مبتني بر ارزش هاي افغاني. حفظ اصالت فرهنگي و دفاع از ارزش هاي ملي و سنن سالم.
مقاصد:
بهبود پايبندي جامعه به ارزش ها ، حقوق انساني و اجتماعي و نهادينه كردن دموكراسي.
توانمند سازي جامعه براي بهبود سبك زندگي بهتر و زندگي سالم تر.
نهادينه سازي استراتژي عملي فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي مردم و مسئولان
حمايت از حقوق زنان ، حقوق اطفال ، كرامت انساني و حقوق بشر.

دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران