فعالان فرهنگی در بامیان همزمان با فرارسیدن زمستان از آسیب رسیدن به آبدات تاریخی ناشی از برف و باران در این فصل ابراز نگرانی می‌‎کنند. با این حال مسولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که تمام تلاش شان را برای حفظ آبداآت تاریخی انجام می‌دهند.

دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران