اجتماعی

انورمحمودی مدیر عمومی سروی و کدستر ریاست شهرسازی و اراضی ولایت دایکندی می‏گوید، دو ماه قبل به تعداد ده خانم خشم‎گین به سرکردگی چهار مرد…
خانمِی که باشنده اصلی ولسوالی شهرستان و باشنده فعلی نیلی است، پس از لت‎ وکوب شدید از سوی شوهرش از خانه بیرون انداخته شده و…
بیش از 160 تن از بانوان ولایت دایکندی طی راهپیمایی در مرکز این ولایت، خواهان تأمین عدالت، مبارزه با فساد، تأمین صلح و امنیت و…
ساختمان اداری ریاست شهرسازی و اراضی ولایت دایکندی به هزینه بالغ‎بر 12 ملیون 600 هزار تکمیل و بهره‎برداری سپرده شد.
ریاست مبارزه با حوادث ولایت بامیان روند توزیع کمک های موادغذایی و نقدی برنامه غذایی جهان یا WFP را به 5هزار خانواده در این ولایت…
ریاست امور زنان ولایت دایکندی نشستِ را به منظور شناسایی مشکلات و تدوین راه‏‎کارها جهت حل مشکلات زنان دارای معلولیت در این ولایت دایر نمود.
آمریت مهاجرین ولایت دایکندی به حمایت مالی کمیساری عالی پناهندگان سازملل متحد((UNHCR روند توزیع پول نقد را برای 187 خانواده متضرر از کرونا، عودت کننده…
از طریق برنامه دستر خوان ملی در قریه سرقل سنگموم مرکز ولایت دایکندی برای 81 خانواده موادغذایی و بهداشتی توزیع شد.
باشندگان قریه «صرف» ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی از قطع بی رویه جنگلات کوهی از سوی افراد زورمند شکایت داشته و اداره ولسوالی را در قبال…
یکی از اعضای شورای ولایتی دایکندی در همکاری با ریاست اطلاعات و فرهنگ دایکندی از 40مین سالگرد ابراهیم خان گاوسوار، یکی از بزرگان تاریخ هزاره…
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران