شمار از افراد دارای معلولیت در دایکندی از وضعیت سخت اقتصادی و بیکاری که با آن روبرو شده‌اند ابراز نگرانی می‌کنند.

شمار از افراد دارای معلولیت در بامیان می‌گویند که از شش ماه به این سو معاش دریافت نکرده‌اند و با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو اند.

دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران