اقتصادی

ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت بامیان کارزار توزیع بذر گندم اصلاح شده را برای هزاران کشاورز در این ولایت آغاز کرد.
عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت دایکندی می‌گوید، از ۲۷۰ پروژه‌ی مدیریت محصولات زراعتی، ۲۹ باب ذخیره‌خانه پیاز و ۶۲ باب ذخیره‌گاه کچالو در هشت ولسوالی دایکندی…
افزایش حاصلات سیب دایکندی؛ 35 هزار متریک تن تخمین شده است
10 پروژه شبکه آب‎رسانی صحی در دو ولسوالی دایکندی تطبیق می‎گردد
ریاست اقتصاد دایکندی: 39 درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده‌است
نخستین جشنوارهٔ برداشت محصول؛«مانده نباشی دهقان»
سرک پای نیلی- غدار ترمیم و جغل‌فرش می‌شود
ریاست مخابرات دایکندی: اداره پست یک منبع مهم عواید برای دولت می‌باشد
کار ساخت ۲۱ سردخانه‌ی سیب در دایکندی به سرعت جریان دارد
ریاست احیاء وانکشاف دهات دایکندی با نشر اعلامیه‌ی گفته است، کار اعمار ۱۵.۲ کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان‌های آبرو مسیر آن، از روستای سرتمران…
صفحه4 از4
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران