اقتصادی

افزایش حاصلات سیب دایکندی؛ 35 هزار متریک تن تخمین شده است
10 پروژه شبکه آب‎رسانی صحی در دو ولسوالی دایکندی تطبیق می‎گردد
ریاست اقتصاد دایکندی: 39 درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده‌است
نخستین جشنوارهٔ برداشت محصول؛«مانده نباشی دهقان»
سرک پای نیلی- غدار ترمیم و جغل‌فرش می‌شود
ریاست مخابرات دایکندی: اداره پست یک منبع مهم عواید برای دولت می‌باشد
کار ساخت ۲۱ سردخانه‌ی سیب در دایکندی به سرعت جریان دارد
ریاست احیاء وانکشاف دهات دایکندی با نشر اعلامیه‌ی گفته است، کار اعمار ۱۵.۲ کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان‌های آبرو مسیر آن، از روستای سرتمران…
صفحه4 از4
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران