اقتصادی

مسئولان شرکت برشنا در ولایت دایکندی از تکمیل شدن کار ساخت بند برق سوختوک در این ولایت خبر داده می‎گویند که بزودی عرضه خدمات برق‎رسانی…
ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت بامیان کارزار توزیع بذر گندم اصلاح شده را برای هزاران کشاورز در این ولایت آغاز کرد.
عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت دایکندی می‌گوید، از ۲۷۰ پروژه‌ی مدیریت محصولات زراعتی، ۲۹ باب ذخیره‌خانه پیاز و ۶۲ باب ذخیره‌گاه کچالو در هشت ولسوالی دایکندی…
افزایش حاصلات سیب دایکندی؛ 35 هزار متریک تن تخمین شده است
10 پروژه شبکه آب‎رسانی صحی در دو ولسوالی دایکندی تطبیق می‎گردد
ریاست اقتصاد دایکندی: 39 درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده‌است
نخستین جشنوارهٔ برداشت محصول؛«مانده نباشی دهقان»
سرک پای نیلی- غدار ترمیم و جغل‌فرش می‌شود
ریاست مخابرات دایکندی: اداره پست یک منبع مهم عواید برای دولت می‌باشد
کار ساخت ۲۱ سردخانه‌ی سیب در دایکندی به سرعت جریان دارد
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران