عالمان دینی بامیان؛« گله و شیربها حرام است» حکومت باید در زمینه تطبیق این فتوا آنان را یاری کند.

عالمان دینی بامیان؛« گله و شیربها حرام است» حکومت باید در زمینه تطبیق این فتوا آنان را یاری کند

عالمان دین در ولسوالی‌های ورس، یکه ولنگ، پنجاب و مرکز ولایت بامیان در فتوایی گرفتن گله وشیربها را حرام اعلام کردند.آنان هدف از صدور این فتوا را مبارزه با رسم و رواج های ناپسند عنوان کرده می گویند که گرفتن گله وشیربها حکم شرعی ندارد.

نصرالله بلاغی مدیرمساجد ریاست ارشاد، حج و اوقاف بامیان می گوید، مصارف گزاف محافل عروسی و مناسبت های مذهبی و غیر مذهبی باعث افزایش فقر و فساد در جامعه و مهاجرت غیرقانونی جوانان به بیرون از کشور شده است.

او افزود؛ ازدواج های اجباری وزیر سن نیز خلاف شریعت اسلامی است.

حاجی ناصر اخلاقی یکی ازعالمان دین در بامیان نیز می گوید که عالمان دین صلاحیت اجرایی ندارد، حکومت باید در عملی شدن فیصله ها و فتواها با آنان همکاری کنند. لطیفه محسنی معاون اجتماعی و فرهنگی والی بامیان می گوید؛ ادارۀ محلی در زمینۀ تطبیق این فیصلهٔ عالمان دین؛ نهادهای مختلف حکومتی را بسیج می کنند.

جوانان هم از دختران و پسران به دلیل عرف و عنعنات ناپسند چون؛ اخذ گله و شیربهای هنگفت، مصارف بی‌رویه در جشن های عروسی و دیگر مناسبت های این چنینی به دشواری موفق به ازدواج کنند و تشکیل خانواده می‌شوند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران