ده ها زن معترض در دایکندی: "اگر در توزیع کمک ها عدالت رعایت نگردد، دروازه ولایت را بسته خواهیم کرد"

 

ده‎‎‎‎‎‎ها تن از رئسای شوراهای زنانه، زنان بی‎‎‎‎‎‎بضاعت و خانواده های بی‎‎‎‎‎جا شده در مرکز ولایت دایکندی نسبت به توزیع کمک های غذایی عزیزی بانک و بانک اسلامی افغانستان در روز گذشته و همچنان مساعدت های دیگر نهادها، امروز با راه اندازی اعتراضات خواهان عدالت در توزیع کمک ها گردیدند. آنان هشدار دادند که اگر جلو فساد گرفته نشود، دروازه اداره محلی ولایت را می‎‎‎‎‎بندند.

فاطمه رضایی، رئیس شورای زنان قریه دشت گفت: کمک های که روز گذشته و روزهای قبل به نام فقرا توزیع گردیده است بدون هماهنگی با رئسای شوراها صورت گرفته است.

او رئیس امور زنان دایکندی را به توزیع کمک ها به اقارب‎‎‎‎‎‎‎اش متهم می‎‎‎‎‎‎‎کند.

وی همچنان هشدار می‎‎‎‎‎‎دهد که اگر جلو فساد در توزیع کمک‎‎‎‎‎‎ها گرفته نشود، دروازه اداره محلی و سکتورهای دولتی را بسته خواهند کرد.

در همین حال ناز بی بی موسوی، رئیس شورای اجتماعی زنان نیز گفت: روز گذشته کمک های غذایی عزیزی بانک و بانک اسلامی افغانستان در مرکز دایکندی، برای بعضی از ادارات دولتی و ریاست ها توزیع گردیده است.

او افزود: بانک جهانی و کشورهای بیرونی به دایکندی کمک روان می‎‎‎‎‎کند اما ریاست ها میان خودشان تقسیمات می‎‎‎‎‎کنند.

از سوی هم بعضی از خانواده های بی‎‎‎‎‎‎جا شده از جنگ‎‎‎‎‎‎های ولسوالی پاتو نیز می‎‎‎‎‎گویند؛ وضعیت زندگی شان وخیم است اما تا حال خانه های شان سروی نگردیده و عرایض شان از سوی نهادهای کمک‎‎‎‎‎‎‎رسان تحویل گرفته نمی‏‎‎‎‎‎شوند.

در ادامه این اعتراضات اما شورای ولایتی دایکندی تأکید می‎‎‎‎‎‏‎کنند که برای جلوگیر از شکایات، ادارات دولتی، نهادها و موسسات باید یک سروی عمومی و همه جانبه را انجام بدهند و مستحقین را شناسای و شامل دیتابیس نمایند.

غیرت جواهری گفت: اگر این دیتابیس تشکیل شود، نهادها می‏‎‎‎‎‎‎توانند بصورت مرحله وار برای تمام مستحقین رسیدگی نمایند.

اما اداره محلی دایکندی در پاسخ به این اعتراضات می‎‎‎‎‎گویند؛ لیست کمک های روز گذشته که از سوی عزیزی بانک و بانک اسلامی برای خانواده های بی‎‎‎‎‎‎بضاعت صورت گرفته را بررسی خواهند کرد و اگر ادعای این افراد حقیقت داشته باشد با مرتکبین برخورد قانونی صورت می‎‎‎‎‎‎گیرد.

فاطمه اکبری، معاون امور اجتماعی ولایت گفت: این موضوع را در جلسه هماهنگی با ادارات مطرح خواهد کرد.

بانو اکبری تأکید می‎‎‎‎‎‎کند، هرکسی که از توزیع کمک ها شکایت دارد، باید اسناد ارائه کند و آنان بدون اسناد به شکایت شان رسیدگی نخواهند کرد.

قابل ذکر است که روز گذشته برای 200 فامیل در مرکز ولایت دایکندی از سوی عزیزی بانک و بانک اسلامی افغانستان کمک های غذایی توزیع گردید، که توزیع این کمک‎‎‎‎‎‎ها باعث بلند شدن سروصداهای زیادی در طی دو روز گردیده است.

معترضین شاکی اند که در توزیع کمک ها افراد مستحق در نظر گرفته نشده است.

از سوی هم مسئول توزیع این کمک نیز روز گذشته تأیید کرده بود که به دلیل ناکافی بودن وقت، تعداد از مستحقین را از بازار شناسایی کردند اما تعدادی را ادارات دولتی برای شان معرفی کرده‎‎‎‎‎‎اند.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 16 ثور 1400 23:05
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران