ده ها آموزگار مکاتب دایکندی دست به اعتراض زدند

ده ها آموزگار مکاتب از سطح ولایت دایکندی بنابه عدم پرداخت معاشات شان از سوی نمایندگی عزیزی بانک در نیلی مرکز ولایت دست به اعتراض زدند.

این معلمین می‎گویند: مدت یک هفته می‎شود به نمایندگی «من‏وتو» با عزیزی بانک قرارداد دارد مراجعه می نمایند، اما هربار برای شان گفته می شود سیستم خراب است یا پول در حساب شان نیستند.

عذرا شکران و حننان توحیدی دو تن از معلمین دایکندی گفتند: امروز بیش 50 تن دست به اعتراض زدند، اما مسئول این خدمات پولی فرار کرده و تلفن خود را خاموش کرده است.

این اساتید هشدار می‏دهند، اگر معاشات شان پرداخت نگردد، دروازه این نمایندگی خدمات پولی را می‏بندد.

شماری دیگر می‏گویند، در مرحله های قبل نیز پول های شان کمتر پرداخت شده اند که این بیانگر دزدی از سوی نمایندگی عزیزی بانک است.

این اساتید می‏گویند، بیش از معاش شان در این یک هفته در مسیر راه الی مرکز دایکندی و هوتل مصرف کرده اند.

 عزیزی بانک در ولایت دایکندی بصورت رسمی فعالیت ندارد و خدمات آن از طریق نمایندگی های خدمات پولی من‏وتو و زمان جعفری انجام می‏گردد.

در همین حال، محمدابراهیمی مسئول نماینده گی من‎وتو چنین اعتراضات را تبلیغات از سوی رقیبان شان بیان می‏کند.

اما زمان جعفری که مسئول خدمات پولیِ زمان جعفری در دایکندی است، پرداخت نشدن معاشات معلمین را می‏پذیرد اما می‏گوید، مشکل از مرکز کشور بوده و نمایندگی ها در ولایت دایکندی بی‎تقصیر است.

او می‎افزاید؛ اکثرا سیستم ها کار نمی کند و ماشین ها خراب است.

از سوی هم رحمت الله سیرت رئیس معارف دایکندی این مشکل را می‎پذیرد اما می‎گوید، با عزیزی بانک در ارتباط است و تلاش دارند تا این مشکل را رفع کنند.

این اعتراضات معلمین تازه گی ندارد. چندی قبل بیش ازده ها معلم ولسوالی کجران از عدم پرداخت معاشات شان شکایت داشته و طی دو نوبت دست به اعتراض زدند. 

گرچند؛ مسئولان ریاست معارف دایکندی همواره وعده‏های زیادی جهت حل این مشکل داده اند، اما با گذشت چند ماه این مشکل هم چنان پابرجاست. 

خبرهای تایید ناشده‏ای هم وجود دارند که پول های بعضی معلمین از سوی شرکت های قراردادی حیف ومیل شود.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران