معرفی شدن سرپرست شهرسازی و اراضی دایکندی و معتمد آمریت معارف کیتی به سارنوالی

توسط سلطان علی جوادی 06 حوت, 1399 351 0

ریاست امنیت ملی ولایت دایکندی «کاظم تابش سرپرست شهرسازی و اراضی ولایت دایکندی» و احمد «معتمد نقدی آمریت معارف ولسوالی کیتی» را به مظنونیت سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی به سارنوالی معرفی نموده‌است.

در عین حال، شیرحسین سحر رئیس سارنوالی دایکندی به شبکه رادیونسیم تایید می‌کند، امروز دوسیه نسبتی این دو تن به مظنونیت سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و تزویر اسناد به این اداره مواصلت وزیده اند.

رئیس سارنوالی به مردم اطمینان می دهد، که در راستایی تامین عدالت و مبارزه بافساد از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید.

شبکه رادیونسیم در این رابطه خواست که دیدگاه سرپرست شهرسازی و اراضی و معتمد آمریت معارف ولسوالی کیتی را بدست آورند، موفق نشد.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران