مرکز «مطالعات دولت و جامعه» در بامیان آغاز به فعالیت کرد

مرکز مطالعات دولت و جامعه متمرکز بر تحقیق علمی در شهر بامیان آغاز به فعالیت کرد. این مرکز را جمعی از جوانانی تحصیل‎کرده، ایجاد کرده‌اند که می‌خواهند جای خالی مراکز تحقیقاتی را در بامیان پر کنند. 

قدیر شهاب یک عضو مرکز «مطالعات دولت و جامعه» می‌گوید که با تاسیس این مرکز می‌خواهند که جای خالی یک مرکز تحقیقی را در بامیان پر کنند.

به گفته‌ی شهاب نتایج تحقیقات مرکز «مطالعات دولت و جامعه» با اداره های دولتی برای بهبود کیفیت پالیسی‌های این اداره ها نیز شریک می‌شود. 

قدیر شهاب می‌گوید که در جوامع مدرن پالیسی های کلان  با رویکرد تحقیق ساخته می شود، اما در افغانستان این گونه نیست و با ناکامی روبرو می‌شود. 

تاسیس مراکز همچون مرکز «مطالعات دولت و جامعه» در شرایطی که حمایت ها از این نهادها کاهش یافته و کمتر به منابع مالی ثابت و افراد متخصص دسترسی دارند، با دشواری های جدی روبرو خواهد شد. طوری که برخی از این نهادها نتوانسته‌اند بیش از مدت کوتاهی به فعالیت ادامه دهند.

شهربانو حیدری عضو مرکز «مطالعات دولت و جامعه» با تایید این دشواری ها می‌گوید که فعالیت آنان مبتنی بر تحقیق معیاری است و متفاوت کار می‌کنند.

به گفته حیدری، در آینده توجه‌ها بر نهادهای خواهد بود که فعالیت های تحقیقاتی انجام می‌دهند، نه بر نهادهای که «سطحی» فعالیت دارند. 

حکومت‌داری خوب، برنامه‌های آموزشی، و تحقیقاتی که بتواند به توانمندسازی زنان کمک کند، بخش دیگر از اهداف مرکز مطالعات دولت و جامعه را تشکیل می‌دهد. 

با آن که این مرکز با اهداف بزرگ و انگیزه‌ی زیادی به فعالیت آغاز کرده، اما زمان نشان خواهد داد که چقدر می‌تواند از دشواری‌ها گذشته و خاموش نشود.  

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران
دانلود قالبطراحی سایتطراحی سایتسایت ایران